PRZYJAZD
WYJAZD

Nasze zasady

prosimy się zapoznać

Regulamin

1.
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie MUZY i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt  Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.
Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Muzy i jest dostępny do wglądu w Recepcji , w każdym pokoju , a także na stronie MUZY  www.hotelmuza.pl
3.
Za rezerwację gwarantowaną przyjmuje się:
– rezerwację potwierdzoną płatnością
– rezerwację za którą dokonano przedpłaty w wysokości 30% wartości całkowitej rezerwacji w terminie do 48 godzin od dnia złożenia rezerwacji.
Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
4.
Gościowi przysługuje prawo anulowania rezerwacji /zmiany jej terminu mailowo, pisemnie
przynajmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem. W takim przypadku jeśli została dokonana przedpłata klient może wykorzystać ją w innym terminie do 2 m-cy /przy dostępności miejsc/
5.
MUZA zastrzega sobie prawo do obciążenia powyższą opłatą kartę kredytową, której numer został wskazany jako gwarancja zapłaty.
6.
W przypadku rezerwacji grupowej wymagane jest dokonanie wpłaty za cały pobyt co najmniej 4 dni przed planowanym przyjazdem grupy. W przypadku zmiany ilości osób lub zamówionych usług zgłoszonych po tym terminie, hotel zastrzega sobie prawo do nie zwracania dokonanej nadpłaty.
7.
Jeżeli grupa zamówiła obiadokolację na godzinę inną niż określona w cenniku , każde spóźnienie powyżej 30 min wiąże się z obciążeniem dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę
8.
Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie i wypełnienie karty meldunkowej.
Śniadanie jest wliczone w cenę pokoju i podawane w jadalni w godzinach 8:00-09:30

Śniadanie serwowane jest w formie bufetu. Goście nie mogą wynosić jedzenia ze stołu śniadaniowego. Wszystkie produkty śniadaniowe wynoszone z jadalni podlegają opłacie.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość przygotowania dla Państwa kanapki lub lunch boksu na wynos. O szczegóły prosimy pytać obsługę.
9.
Gość  nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
10.

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00

11.
MUZA zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt .
12.
Gość  jest zobowiązany dokonać opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,50 zł / os  płatne gotówką w recepcji w dniu przyjazdu.
13.
W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
14.
Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
15.
Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach  i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

16.

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi . Klucz od pokoju pozostawiamy w recepcji . Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 50 zł brutto.

17.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o  zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
18.
Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,

 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług 

 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

 • w Muzie obowiązuje całkowity zakaz palenia
 • Muza dba o ochronę środowiska :

  *  wymianę ręczników co 2 dni lub częściej  za dodatkową opłatą 5 zł /szt, 

  * prosimy o segregowanie śmieci

19.
Dodatkowo na życzenie Gościa  świadczy nieodpłatne następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie
 • przechowanie bagażu Gościa,
 • zamawianie taxi.

20.

Na terenie MUZY  dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

21.
Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych  powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób . Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
22.
Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
23.
Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

24.
MUZA odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
25.
MUZA  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu  przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie
26.
Obiekt  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przed drzwiami frontowymi obiektu
27.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność obiektu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez 24 godziny.
28.
Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja i powinna być ona zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

29. Muza akceptuje pobyty ze zwierzakami, opłata za pupila 25 zł /doba . Informujemy i prosimy gości o niewprowadzanie do części gastronomicznej zwierząt, w trakcie pobytu zwierzak  nie może  pozostać  sam w pokoju /

Obowiązuje od 01.09.2019

30. Obsługa  pokojowa  : od 08:00 do 16:00 os poniedziałku do piątku